Fjernelse af implantater

Langt de fleste kvinder med brystimplantater er glade for dem i mange år.

Men der kan være behov for at udskifte eller fjerne implantaterne enten af kosmetiske årsager eller hvis man får gener. Hos nogle kvinder er det relevant at fjerne implantaterne, enten fordi man har problemer med implantaterne, eller fordi man ønsker dem udskiftet til anden størrelse implantat eller erstattet med fedtvæv – eller fordi man fx pga. ændret kropsform eller alder ikke længere ønsker at have implantater.

Tidligere anbefalede man udskiftning af implantater efter 10 år, men international konsensus er at man ikke skal udskifte dem, hvis man stadig er glad for dem og ikke har gener. 

Hvis man har ændring af brystform, f.eks. at brystet hænger efter graviditet, vægtændring eller pga. naturlig aldersforandring, kan det hos nogen være relevant at udskifte eller fjerne implantater, mens andre kan – hvis de ønsker det – beholde implantaterne og få korrektion i form af brystløft eller fedttransplantation. 

Udskiftning eller fjernelse af implantater kan være aktuelt: 

  • Ved ændringer i brystets størrelse og form 
  • Lækage af et brystimplantat (implantatruptur)
  • Kapselskrumpning eller displacering af implantater
  • Hvis du ikke længere ønsker brystimplantater
  • Hvis du ønsker anden størrelse eller type brystimplantater
  • Hvis du har fysiske gener 

Udskiftning kan evt. kombineres med brystløft eller fedttransplantation. Ved fjernelse af implantater kan der ligeledes foretages brystløft og/eller fedttransplantation. Hvis du ønsker at erstatte brystimplantaterne med eget fedtvæv foretages det i samme operation. Afhængig af ønskede bryststørrelse kan der være behov en supplerende lipoinjektion på et senere tidspunkt.  Hvilke behandlinger der kan give dig det bedste resultat, kan du få rådgivning om ved en forundersøgelse. 

Vigtigt at vide om brystimplantater: 

BIA-ALCL: I ekstremt sjældne tilfælde kan væskeansamling eller knudedannelse i relation til kapslen være forårsaget af en meget sjælden form for non-Hodgkin lymfom (BIA-ALCL). Der er registreret ca. 1000 tilfælde internationalt ud af godt 30 millioner kvinder med brystimplantater (8 kvinder i DK siden 1968). Man behandler sygdommen, ved at fjerne implantatet sammen med hele kapslen, som omgiver implantatet. Det er vigtigt, at du henvender dig, hvis du udvikler hævelse, knudedannelse eller hævede lymfeknuder eller andet, som ikke kan relateres til det forventelige forløb efter operationen.

Breast Implant Illness (BII): Der er siden 1980’erne gennemført mange store studier for at undersøge og dokumentere sikkerheden ved diverse brystimplantater på markedet. Der forskes i eventuelle sammenhænge mellem brystimplantater og bindevævssygdomme og symptomer som f.eks. træthed og ledsmerter. Der er ikke videnskabelig evidens for, at brystimplantater medfører bindevævssygdomme eller neurologiske lidelser, men en lille undergruppe af kvinder udvikler uspecifikke symptomer og får bedring efter fjernelse af implantaterne og kapslen omkring. 

BII bruges som samlebetegnelse for symptomer, som nogle kvinder relaterer til deres implantater. Mange af symptomerne som kronisk træthed, hårtab, led- og muskelsmerter og hududslæt kan imidlertid skyldes mange forskellige tilstande og sygdomme, og det er vigtigt, at man udredes grundigt for anden tilgrundliggende årsag til symptomerne. Hvis man har udelukket andre årsager til symptomerne, kan det være relevant at fjerne implantater og kapslen af arvæv omkring implantatet. Der kan være både en psykisk og fysisk effekt ved at få fjernet implantater og kapsel, hvis man mistænker BII, men der er ikke garanti for at det afhjælper symptomerne. 

​Vi bruger forskellige operationsteknikker til at fjerne implanter og hele kapslen, hhv. total kapsulectomi og ”en block”, og det er vigtigt at få grundig vejledning om fordele og ulemper ved de forskellige teknikker. 

Hvilke behandlinger der kan give dig det bedste resultat, kan du få rådgivning om ved en forundersøgelse. 

Du er altid velkommen til at booke en forundersøgelse

Case 1: Fjernelse af implantater ​ & erstatning med eget fedtvæv

Før: BFO med implantater. Ønsker erstatning af implantater med eget fedtvæv.

Efter: Fjernelse af implantaterne og  BFO med eget fedtvæv (BFO lipo). Fedtvæv høstet ved 360 graders liposuction og på lår og knæ.

Case 2: Fjernelse af implantater ​ & erstatning med eget fedtvæv samt brystløft

Før: BFO med implantater.

Efter: Erstatning af implantater med eget fedtvæv og brystløft​ (arrene bliver lyse i løbet af et år) .

Case 3: Fjernelse af implantater ​ & erstatning med eget fedtvæv

Før: 70-årig kvinde, 48 kg, 23-årige implantater (intakte runde Mentor implantater str. 275 ml). Ønsker mere alderssvarende udseende.

Efter: 6 måneder efter 2 x lipoinjektion​.

Case 4: Fjernelse af implantater ​ & erstatning med eget fedtvæv

Før: Kvinde i 50’erne. Ønsker mindre bryster og mere naturligt udseende. 

Efter: Erstatning af implantater med eget fedtvæv høstet 360grader omkring mave, talje & lænd​.

Trine Foged Henriksen.