Brystrekonstruktion efter fjernelse af bryst ved hjælp af ”ekspansionsmetoden”

Med en brystrekonstruktion stiler man mod at opnå et resultat, som er pænt, når man er iført BH eller badetøj. Man skal ikke regne med at der kan opnås fuldstændig symmetri med det modsidige bryst.

Brystrekonstruktion kræver ofte flere operationer:

  • En vævsekspander lægges ind under den store brystmuskel. Hvis der er behov for det, foretages symmetriskabende operation af det modsatte bryst ved f.eks. at foretage en brystforstørrende operation, et løft eller en reduktion af det raske bryst. Operationen foregår i fuld bedøvelse med indlæggelse til næste dag.
    Ekspanderen påfyldes saltvand en gang om ugen, ambulant. Første gang 8-14 dage efter operationen.
    Ekspanderen skal ofte påfyldes 4 -6 gange i alt. 
  • Vævsekspanderen erstattes af et permanent silikoneimplantat efter 3-6 måneder.  Operationen foregår i fuld bedøvelse. Man er ofte indlagt ½-1 døgn. 
  • Rekonstruktion af brystvorte foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation. 
  • Tatovering af brystvorteområdet foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation. 

Operationerne

1. operation: Ved den første operation, der foregår i fuld bedøvelse, lægges ”vævsekspanderen” ind bag den store brystmuskel gennem det gamle ar. Vævsekspanderen er opbygget som en ballon, der kan påfyldes saltvand. Skallen er opbygget af en tyk elastisk silikone med en ru overflade. Operationen tager ca. 1 time, og man er indlagt i til næste dag. Hvis der er behov for tilpasning af det modsatte bryst henvises til informationsbrochure om: ”Brystreduktion og brystløft” eller ”Brystforstørrende operation”. 

Efter operationen føles ømhed i brystmusklen  i 1-2 uger. 1-2 uger efter operationen skal ekspanderen påfyldes saltvand, hvilket foregår ambulant. Trådfjernelsen foretages samtidig med den første påfyldning af saltvand. Oftest kræves 4 til 6 påfyldninger.  Efter 3-6 måneder udskiftes vævsekspanderen med det permanente brystimplantat. 

2. operation: Ved den anden operation, der lige- ledes foregår i fuld bedøvelse, fjernes ekspanderen og det blivende implantat lægges ind gen- nem et snit i det gamle ar.  Man er ofte indlagt   til næste dag. Der er kun få smerter efter denne operation. 

Med hensyn til implantattyper, anbefales oftest et anatomisk dråbeformet implantat med indhold af silikone i fast form. 

3. operation: Rekonstruktion af brystvorte. Denne operation kan foretages tidligst 3 måneder efter ovenstående operation og foregår i lokal- bedøvelse og ambulant. Man skal ikke være fastende. Brystvorten dannes ud fra den hud, man i forvejen har efter brystrekonstruktionen. Det brune område rundt om brystvorten dannes ved hjælp af en tatovering 3 måneder senere. 

4. operation: Tatovering af brystvorteområde. Der foretages en tatovering af området rundt om brystvorten 3-6 måneder efter brystvorten er dannet. Operationen foretages i lokalbedøvelse. Efter operation er der ingen restriktioner. Såfremt farven af brystvorteområdet er for lys, må tatoveringen gentages. 

Resultatet er principielt varigt, men der kan opstå behov for korrektioner resten af livet som følge af almindelige aldersforandringer. 

Efter operationerne

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Trådene fra operationen fjernes på hospitalet 1-2 uger efter. 

Den rekonstruerede brystvorte vil igennem de første måneder aftage i størrelsen. 

Senfølger og eventuelle komplikationer

Hævelse, misfarvning og blødning 

Efter operationen vil huden være misfarvet og hævet i 2-4 uger. I forbindelse med såvel første som anden operation kan betændelse og blødning forekomme, men det er yderst sjældent. Betændelse kan medføre, at implantatet må fjernes og først indopereres igen efter ½ år. På længere sigt kan der opstå kapseldannelse omkring implan- tatet, som kan bevirke, at brystet bliver hårdt. Hvis det sker, kan det kræve et nyt kirurgisk indgreb. Der foreligger store videnskabelige undersøgelser, som viser, at silikoneimplan-tater ikke øger hverken risikoen for kræft eller bindevævssygdomme. 

Ar 

Armodning tager ca. 18 måneder, og du bør undgå sol på arret det første år. Anvend eventuel solcreme med faktor 10 eller mere. 

Føleforstyrrelser 

Der vil være nedsat følesans omkring arret i op til 18 måneder. Der er risiko for varig minimal nedsat følesans, uden betydning. Der vil være lettere smerter de første dage afhængig af operationens omfang. Ømhed må forventes i 2-5 uger afhængig af operationens omfang. 

Afstødning af brystvorte 

Afstødning af ”brystvorten” ses sjældent. Hvis det sker, må man foretage en ny operation 6 mdr. senere. 

Blodansamling 

Kan ved sjældne tilfælde opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen og få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse. 

Infektion (betændelse) 

Ses meget sjældent (under 1%). Du bør dog henvende dig til den opererende kirurg eller til hospitalet, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet. 

Case

Før:

Efter:

Trine Foged Henriksen.